Zapraszamy do kontaktu. Na każdą wiadomość odpowiadamy.

Polityka Prywatności KLSZ

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: RODO, informujemy, że przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. 
 2. Administratorem danych osobowych jest:
  Kocha Lubi Szeruje, czyli firma KLSZ Karolina Kiesner, NIP 522-291-33-30, ul. Cieplarniana 12A, 01-472. 
 3. Wszelkie pytania i wątpliwości związane z niniejszą Polityką Prywatności prosimy kierować na adres kontakt[at]klsz.pl 
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytanie skierowane przy użyciu formularza kontaktowego, realizacji sprzedaży (w tym prowadzenia szkoleń), w celach marketingowych oraz prowadzenia ewentualnego dalszego kontaktu na Twoje życzenie. Podstawą przetwarzania danych osobowych są czynności podejmowane przez nas na Twoje żądanie przed zawarciem umowy. 
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia wykonanie powyższych czynności. 
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch lat od daty wysłania zapytania. 
 7. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  Posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie:
 • naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonać nasze zobowiązania,
 • podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczny,
 • podmiotom świadczącym nam pomoc prawną, podatkową, rachunkową,

Dla realizacji każdego z powyższych celów przekazujemy jedynie te dane, które są niezbędne do jego osiągnięcia.